Regulamin: Black Friday 2018

Regulamin Akcji Promocyjnej

“ Black Friday ”

 

Aktualizacja. 

Punkt §2.2: 

"2. Czas trwania Akcji Promocyjnej: od 23.11.2018 r. od godz. 11:00 do godz. 18:30."

zmienia się  na: 

Akcja Promocyjna przedłużona do odwołania. 

 

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE AKCJI PROMOCYJNEJ

 

1. Akcja Promocyjna organizowana jest pod nazwą “Black Friday” i jest zwana dalej „Akcją promocyjną”.

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1,03-901 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396032, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525 251 66 39.

3. Osoby biorące udział w Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są Uczestnikami.

§2

WARUNKI I ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 

I. Akcja promocyjna dla Nowych Użytkowników portalu PilaNaHali.pl.

 

1. Akcja Promocyjna dotyczy wykupienia voucherów na dowolne zajęcia oznaczone logotypem PilkaNaHali.pl za pośrednictwem portalu. Koszt jednego vouchera wynosi 9 zł i daje możliwość rezerwacji miejsca na wybranym treningu oznaczonym logotypem PilkaNaHali.pl. W niniejszej Akcji Promocyjnje jest możliwość wykupienia:

a) 1 vouchera za 9 zł,

b) 2 voucherów za 18 zł, 

c) 3 voucherów za 27 zł.

2. Czas trwania Akcji Promocyjnej: od 23.11.2018 r. od godz. 11:00 do godz. 18:30.   Akcja Promocyjna przedłużona do odwołania. 

3. Akcja Promocyjna ograniczona ilościowo. W każdym momencie Organizator ma możliwość przerwania Akcji Promocyjnej.

4. Voucher ważny jest do końca sierpnia 2019 r.

5. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby pełnoletnie.

6. Jeden Uczestnik może skorzystać maksymalnie z trzech voucherów w niniejszej Akcji Promocyjnej.

7. Akcja promocyjna skierowana jest wyłącznie dla Nowych Użytkowników serwisu PilkaNaHali.pl. W rozumieniu Akcji Promocyjnej, Nowy Użytkownik to osoba, która nie posiada i nie posiadała konta w Serwisie PilkaNaHali.pl, nie ma odnotowanej żadnej transakcji i nie była uczestnikiem zajęć organizowanych przez PilkaNaHali.pl. 

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Organizator wprowadza możliwość wyjątków w szczególnych sytuacjach.

9. Voucher można wykorzystać na dowolne zajęcia oznaczone logotypem PNH.

10. Akcja Promocyjna nie dotyczy jednorazowych wpłat za dane zajęcia oraz nie dotyczy form płatności za pośrednictwem Partnerów serwisu. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy skorzystać tylko ze specjalnie wygenerowanych na potrzeby akcji kafelków 9, 18 i 27 zł z oznaczeniem Black Friday. 

 

 

II. Akcja promocyjna dla Nowych i Obecnych Użytkowników portalu PilkaNaHali.pl 

 

1. Akcja Promocyjna dotyczy doładowania konta za pośrednictwem serwisu PilkaNaHali.pl, odbywających się za pośrednictwem pakietu złotówek (prepaid) o nazwie: PAKIET BLACK FRIDAY 

2. Czas trwania Akcji Promocyjnej:  od 23.11.2018 r. od godz. 11:00  do godz. 18:30.   Akcja Promocyjna przedłużona do odwołania. 

3. Akcja Promocyjna ograniczona ilościowo. W każdym momencie Organizator ma możliwość przerwania Akcji Promocyjnej.

4. Przy zasileniu konta kwotą 99 zł, każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej dostanie doładowanie w wysokości 130 zł (Konto główne: 99 zł, Konto bonusowe 31 zł).

5. Konto Uczestnika Akcji Promocyjnej zostanie zasilone w momencie zaksięgowania płatności.

6. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby pełnoletnie.

7. Uczestnik może skorzystać maksymalnie pięć razy z niniejszej Akcji Promocyjnej.

8. Akcja promocyjna skierowana jest zarówno dla stałych Użytkowników serwisu PilkaNaHali.pl, jak i nowych.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Organizator wprowadza możliwość wyjątków w szczególnych sytuacjach.

10. Dodatkowe doładowanie można wykorzystać na dowolne zajęcia oznaczone logotypem PNH.

11. Akcja Promocyjna nie dotyczy jednorazowych wpłat za dane zajęcia oraz nie dotyczy form płatności za pośrednictwem Partnerów serwisu.  Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy skorzystać tylko ze specjalnie wygenerowanego na potrzeby akcji kafelka 99 zł oznaczonego jako Black Friday. 

12. Środki bonusowe nie podlegają zwrotowi. 

13. Zapisując się na zajęcia w pierwszej kolejności schodzą środki z konta głównego, następnie z konta bonusowego.  

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeśli zmiana będzie wskazana dla dobra Akcji Promocyjnej.

2. Uczestnik Akcji Promocyjnej musi uzupełnić swój profil o numer telefonu. 

3. Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do odebrania dodatkowego doładowania nie można przenosić na osoby trzecie.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 23.11.2018 r. od godz. 10:30.

5. Wszystkie pytania dotyczące Akcji Promocyjnej należy kierować pod adres:  kontakt@pilkanahali.pl.

6. Wszystkie ceny podane w Serwisie wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Płatności w Serwisie dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay, dostarczanego przez DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72. Aby dokonać płatności, Użytkownik powinien posiadać kartę płatniczą lub konto bankowe obsługujące usługę szybkiego przelewu oferowanego przez DotPay.

8. Każdy Użytkownik może zażądać wystawienia przez Organizatora faktury VAT. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres mailowy kontakt@pilkanahali.pl oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury.

9. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być składane przez Uczestników na adres mailowy kontakt@pilkanahali.pl w ciągu 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma Organizator.

11. Regulamin serwisu PilkaNaHali.pl dostępny jest w tym miejscu: https://www.pilkanahali.pl/media/doc/regulamin.pdf, sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminem znajdują odzwierciedlenie w regulaminie serwisu PilkaNaHali.pl.