Regulamin Black Friday

 
 

OFERTA WYGASŁA!

Ale jeżeli jesteś nowym Graczem, odezwij się do nas na kontakt@pilkanahali.pl

Czeka na Ciebie niespodzianka :)

 

Regulamin Akcji Promocyjnej

“Podwójna moc Black Friday.

Jedno doładowanie. Dwa razy więcej gry.”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU

 

1. Akcja Promocyjna organizowany jest pod nazwą “Podwójna moc Black Friday. Jedno doładowanie. Dwa razy więcej gry” i jest zwana dalej „Akcją promocyjną”.

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 Bud. 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396032, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525 251 66 39.

3. Osoby biorące udział w Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są Uczestnikami.

 

§2

WARUNKI I ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja Promocyjna dotyczy doładowań za pośrednictwem serwisu PilkaNaHali.pl, odbywających się za pośrednictwem pakietu złotówek (prepaid) o nazwie:

a) pakiet mini,

b) pakiet small,

c) pakiet normal,

d) pakiet pro.

2. Czas trwania akcji: od 24.11.2017 r. od godz. 8:00 do odwołania.

3. Przy zasileniu konta na jednorazową kwotę z pakietów złotówek (prepaid) na:

a) 100 zł: każdy Uczestnik dostanie dodatkowe doładowanie 100 zł oraz standardowe 20 zł bonusu, łącznie zasilenie wyniesie: 220 zł,

b) 150 zł: każdy Uczestnik dostanie dodatkowe doładowanie 150 zł oraz standardowe 35 zł bonusu, łącznie zasilenie wyniesie 335 zł,

c) 200 zł : każdy Uczestnik dostanie dodatkowe doładowanie 200 zł oraz standardowe 55 zł bonusu, łącznie zasilenie wyniesie: 455 zł,

d) 300 zł: każdy Uczestnik dostanie dodatkowe doładowanie 300 zł oraz standardowe 90 zł bonusu, łącznie zasilenie wyniesie: 690 zł.

4. Dodatkowe środki z Akcji Promocyjne zasilą konto bonusowe Uczestnika. Dodatkowe środki należy wykorzystać do 30.04.2018 r.  W dniu 2.05.2018 r. cała kwota dodatkowego doładowania uzyskanego podczas Akcji Promocyjnej zostanie wyzerowana. W pierwszej kolejności z konta Uczestnika schodzą środki realne, w drugiej kolejności bonus podstawowy generowany przy pakietach złotówek, w trzeciej kolejności środki dodatkowe z Akcji Promocyjnej.

5. Konto Uczestnika Akcji Promocyjnej zostanie zasilone w momencie dokonania płatności, zarówno o środki realne, bonus i dodatkowe doładowanie.

6. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby pełnoletnie.

7. Uczestnik może skorzystać raz z niniejszej Akcji Promocyjnej.

8. Akcja promocyjna skierowana jest zarówno dla stałych Użytkowników serwisu PilkaNaHali.pl, jak i nowych.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Organizator wprowadza możliwość wyjątków w szczególnych sytuacjach.

10. Dodatkowe doładowanie można wykorzystać na dowolne zajęcia oznaczone logotypem PNH.

11. Akcja Promocyjna ograniczona ilościowo. W każdym momencie Organizator ma możliwość przerwania Akcji Promocyjnej.

12. Akcja Promocyjna nie dotyczy jednorazowych wpłat za dane zajęcia oraz nie dotyczy form płatności za pośrednictwem Partnerów serwisu.

 

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE KONKURSU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeśli zmiana będzie wskazana dla dobra Akcji Promocyjnej.

2.Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do odebrania dodatkowego doładowania nie można przenosić na osoby trzecie..

3. Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2017 r. od godz. 8:00.

4. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod adres kontakt@pilkanahali.pl.

5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników na adres mailowy kontakt@pilkanahali.pl w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma Organizator.