Koszykówka w Krakowie - zasady pilotażu

Zasady pilotażu.

1. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia organizowane w ramach pilotażu PilkaNaHali.pl przy współpracy z Ligą Biznesu mają osoby, które uiszczą wpisowe w wysokości 75 zł do 23.01.2020 r, do godz. 20.:00 przez portal PilkaNaHali.pl:https://pilkanahali.pl/activity/view/14767

2. Każda z osób, która uiści wpisowe zostanie dodana do grupy: MIŁOŚNICY KOSZYKÓWKI - KRAKÓW w ciągu 2 dni roboczych od wpłaty wpisowego.

3. Każda osoba, która uiści wpisowe, będzie miała pierwszeństwo zapisu na treningi w terminach: 

- 28.01, godz. 21:00 - 23:00 

- 4.02, godz. 21:00 - 23:00   

- 11.02, godz. 21:00 - 23:00   

- 18.02, godz. 21:00 - 23:00   

- 25.02, godz. 21:00 - 23:00 

 

Na dwa dni, przed każdym treningiem (w niedzielę o 12:00) - dany termin stanie się widoczny publicznie w portalu PilkaNaHali.pl oraz zmieni cenę na 30 zł (z możliwością zapisu kartą MultiSport). Uczestnicy, którzy wpłacili wpisowe, proszeni są o rezerwację miejsca przed zmianą widoczności treningu.  W przypadku, zbyt późnego zapisu na zjęcia (po zmianie ceny) prosimy o informację na [email protected], w celu umożliwenia dokonania zwrotu środków (nadpłaty). 

4. Zapis na poszczególne zajęcia będzie możliwy za pośrednictwem:

a) karty MultiSport - po wcześniejszym dodaniu karty w swoim profilu w portalu (wymagane jest konto w portalu PilkaNaHali.pl) oraz wpłaceniu kaucji zwrotnej. Kaucja zwrotna podlega zwrotowi po prawidłowej rejestracji karty w terminalu oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość,

lub

b) wpłaty 15 zł za pośrednictwem DotPay (przelew online), gdy już uiściłeś wpisowe

lub 

c) wpłaty 30 zł za pośrednictwem DotPay (przelew online), gdy nie uiściłeś wcześniej wpisowego.

5. Regulamin serwisu PilkaNaHali.pl dostępny jest w tym miejscu: https://www.pilkanahali.pl/media/doc/regulamin.pdf, sprawy nieuregulowane w niniejszym zbiorze zasad znajdują odzwierciedlenie w regulaminie serwisu PilkaNaHali.pl.

6. W przypadku gdy:

a) uczestnicy pilotażu wpłacą wpisowe, ale nie zapiszą się na żaden z powyższych terminów - wpisowe nie podlega zwrotowi,

b) uczestnicy pilotażu wpłacą wpisowe i zapiszą się na powyższe terminy, a z powodu zbyt niskiej frekwencji zajęcia zostaną odwołane przez Organizatora zarówno pojedynczy koszt treningu (15 zł w przypadku wpisowego/30 zł w przypadku braku wpisowego) oraz proporcjonalnie do ilości treningów wartość wpisowego zostanie zwrócona (1 trening = 15 zł),

c) natomiast jeżeli uczestnik pilotażu, wpłaci wpisowe, nie zapisze się na dany trening, który został odwołany z powodu zbyt niskiej frekwencji - w tej syt. wpisowe również nie podlega zwrotowi,

d) w przypadku zapisu DotPay (zapis online), a następnie wypisu z pojedynczego terminu obowiązuje zasada panująca w portalu:

"Rezygnacja z uczestnictwa w danym Wydarzeniu jest możliwa przed rozpoczęciem danego Wydarzenia. W przypadku rezygnacji Użytkownik ponosi koszty w wysokości wydatków, które Organizator PNH poczynił w celu należytego wykonania usługi, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom Organizatora, nie większe jednak niż:

a) 5% uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Wydarzenie – jeżeli rezygnacja nastąpiła wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia;

b) 50% uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Wydarzenie – jeżeli rezygnacja nastąpiła nie wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia i nie później niż 5 godzin przed rozpoczęciem Wydarzenia;

c) 70% uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Wydarzenie – jeżeli rezygnacja nastąpiła 5 godzin lub później przed rozpoczęciem Wydarzenia."

e) w przypadku zapisu kartą MultiSport, a następnie wypisu z pojedynczego terminu/ braku karty MultiSport / braku obecności obowiązuje zasada panująca w portalu:

"Kaucja ulega potrąceniu:

a) o wartość ceny danego Wydarzenia, w przypadku odnotowania przez Koordynatora, Animatora nieobecności danego Użytkownika na Wydarzeniu,

b) o wartość ceny danego Wydarzenia, w przypadku braku aktywnej karty MultiSport u Użytkowników korzystających z tej funkcji płatności, braku rejestracji karty MultiSport w terminalu przed Wydarzeniem lub braku wpisu do raportu Wizyt ( w zależności od lokalizacji: wymagana jest tylko jedna forma weryfikacji: terminal lub lista awaryjna).

c) w części lub całości, o wartość ceny danego Wydarzenia, w przypadku spóźnienia na Wydarzenie zgodnie z zasadami określonymi w § 11 Spóźnienia i konsekwencje,

d) o wysokość 5% ceny danego Wydarzenia – jeżeli Użytkownik zrezygnuje z Wydarzenia, a rezygnacja nastąpiła wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia;

e) o wysokość 50% ceny danego Wydarzenia – jeżeli Użytkownik zrezygnuje z Wydarzenia, a rezygnacja nastąpiła nie wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia i nie później niż na 5 godzin przed jego rozpoczęciem;

f) o wysokość 70% ceny danego Wydarzenia – jeżeli Użytkownik zrezygnuje z Wydarzenia, a rezygnacja nastąpiła na 5 godzin lub później przed rozpoczęciem Wydarzenia."

7. Wszystkie pytania dotyczące Pilotażu należy kierować pod adres:  [email protected].

8. W przypadku nie uzbierania się minimum uczestników na pojedynczym terminie, zajęcia odwoływane są na 3 h przed planowanym jego rozpoczęciem. Zajęcia odwołuje Organizator, informując o tym zapisane osoby drogą sms-ową lub/i mailową. W takim przypadku następuję 100% zwrot środków. 

9. Środki zostaną zwrócone na konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.

10. Dokładny plan zajęć będzie przedstawiony w opisie zapisów.