Kaucja

 

KAUCJA I JEJ ROLA

 

 

Cytując nasz regulamin…

Kaucja – to kwota pieniężna zabezpieczająca przed nieobecnością, spóźnieniem, zbyt późnym wypisem z Wydarzeń przez Użytkownika lub nieaaktywnym pakietem benefitowym w tym m. in. brakiem aktywnej karty Multisport, brakiem pozytywnej weryfikacji tej karty w terminalu lub na liście awaryjnej."

To oznacza, że Kaucje wprowadziliśmy przede wszystkim z myślą o Was i dla Was. Dla Was którzy zawsze punktualnie pojawiać się na zajęciach, a w przypadku, gdy nie możecie w nich uczestniczyć, zawsze dajecie znać np. wypisując się z takich zajęć.

 

Jakich zajęć dotyczy Kaucja?

Kaucja dotyczy:

- zajęć darmowych  (wyjątek stanowią zajęcia z piłki nożnej przy ul. Szaserów)

- płatnych dla osób zapisujących się za pośrednictwem Karty MultiSport

- zajęć Animatorów - rozliczanych gotówką na miejscu

 

Kaucja jest wpłacana jednorazowo. Kwota kaucji to 25 PLN, z tzw. buforem bezpieczeństwa do 20 PLN.

 

Kaucja, to kwota pieniężna, która przepada, ale tylko w momencie, gdy nie odwołasz swojej obecności na zajęciach, na które nie dotrzesz lub przesadzisz ze spóźnieniami.
Kaucja ma dodatkowo mobilizować i uchronić przed rozczarowaniem drużyny, która czeka na Ciebie na boisku. Wiemy, jaką rolę odgrywa w sportach drużynowych pełny skład do gry i jak bardzo denerwujące są spóźnienia... dlatego pojawia się ona!

 

W portfelu kaucji możesz posiadać max. 25 zł, a min. 20 zł, w przeciwnym razie….

- Jeśli kwota Twojej kaucji spadnie poniżej minimalnej wartości, tj. 20 PLN (np. poprzez rezygnację z zajęć, lub brak obecności), nie będziesz mógł więcej zapisywać się na zajęcia, a dodatkowo, jeśli w przeciągu 48h nie doładujesz swojego portfela przynajmniej do minimalnej kwoty kaucji, zostaniesz automatycznie wypisany ze wszystkich zajęć na jakie byłeś zapisany z użyciem Kaucji.

- Natomiast, jeśli do pierwszych zajęć, na które jesteś zapisany z użyciem Kaucji,  zostało mniej niż 48h, wówczas podejmiemy próbę trzykrotnego skontaktowania się z Tobą drogą mailową/telefoniczną - na dane Użytkownika widniejące w naszym Serwisie - przed wypisaniem Cię ze wszystkich Wydarzeń, na które jesteś zapisany z użyciem Kaucji.  Jeżeli podjęte próby będą nieudane, zostaniesz wypisany ze Wszystkich Wydarzeń na które będziesz zapisany z użyciem Kaucji.

- Jeśli do pierwszych zajęć, na które jesteś zapisany z użyciem Kaucji pozostało mniej niż 5h, nie zostaniesz wypisany z Tego wydarzenia. Podejmiemy próbę trzykrotnego skontaktowania się z Tobą drogą mailową/telefoniczną - na dane Użytkownika widniejące w naszym Serwisie - z prośbą o jak najszybsze uzupełnienie portfela kaucji o wymaganą kwotę. Jeżeli w przeciągu 48 h od naszego kontaktu (lub parametru wyznaczonego w rozmowie), środki nie zostaną uzupełnione zostaniesz wypisany ze wszystkich Wydarzeń, na które będziesz zapisany z użyciem Kaucji.  

 

Jak wpłacić kaucję?

Kaucja będzie automatycznie pobierana z Twoich środków podstawowych w naszym serwisie, w momencie próby zapisu na pierwsze zajęcia, na które jest wymagana. Zostaniesz o tym poinformowany podczas zapisu oraz taką wiadomość wyślemy także mailem.

Kaucję możesz też zapłacić lub uzupełnić w dowolnie wybranym przez siebie momencie zarządzając swoim portfelem kaucji.

 

Gdy nie posiadasz środków na koncie podstawowym, najpierw wybierz pakiet i doładuj konto. 

Następnie zarządzaj środkami. 

 

 

Kiedy kaucja podlega potrąceniu?  

Kaucja podlega potrąceniu:

- o wartość ceny danego Wydarzenia, w przypadku odnotowania przez Koordynatora lub Animatora Twojej nieobecności na Wydarzeniu,

- o wartość ceny danego Wydarzenia, w przypadku braku aktywnej karty MultiSport, jeśli korzystasz z tej funkcji płatności, braku rejestracji karty MultiSport w terminalu przed Wydarzeniem lub braku wpisu do raportu Wizyt ( w zależności od lokalizacji: wymagana jest tylko jedna forma weryfikacji: terminal lub lista awaryjna).

- w części lub całości od wartości ceny danego Wydarzenia, w przypadku spóźnienia na Wydarzenie zgodnie z § 11 Regulaminu PNH,

- w wysokości 5% od ceny danego Wydarzenia – jeżeli Twoja rezygnacja z Wydarzenia nastąpiła wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia;

- w wysokości 50% od ceny danego Wydarzenia – jeżeli Twoja rezygnacja z Wydarzenia nastąpiła nie wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia;

- w wysokości 70% od ceny danego Wydarzenia – jeżeli Twoja rezygnacja z Wydarzenia nastąpiła nie wcześniej niż na 5 godzin przed rozpoczęciem Wydarzenia.

UWAGA! Jeżeli cena danego Wydarzenia przewyższa kwotę kaucji portfel kaucji zostanie wyzerowany, konto nie zostanie obciążone stanem minusowym!

 

Kiedy można wypłacić kaucję?

Kaucję możesz wypłacić z powrotem na swoje konto podstawowe (tzw. pakiet złotówek) w naszym serwisie w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie jesteś zapisany za jej pomocą na żadne z wydarzeń.

Kaucja wraca na Twoje konto PNH i możesz ją wykorzystać na dowolne zajęcia oznaczone logotypem PNH lub poprosić o zwrot na konto bankowe.


W tym celu prosimy o kontakt z nami. Jesteśmy dostępni pod adresem: [email protected].

W ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, zwrócimy wniesioną przez Ciebie Kaucję.

P. S. Najprawdopodobniej, zwrot zobaczysz już następnego dnia :)

 

SPÓŹNIALSKICH NIE LUBIMY...


Punktualność bardzo lubimy, dlatego rekomendujemy, aby na zajęciach pojawiać się na ok. 10 minut. przed ich planowanym rozpoczęciem. Jedynie dokonanie zapisu przez serwis PilkaNaHali.pl i punktualne przybycie na Wydarzenie gwarantuje uczestnictwo w zajęciach.
Jeżeli nie poinformujesz nas o planowanym ( lub tym nieplanowanym ;)) spóźnieniu w ciągu max. 8 minut od rozpoczęcia wydarzenia, Twoje miejsce może zająć Użytkownik z listy rezerwowej lub inny wskazany przez nas albo Koordynatora, Animatora. Dopuszczalne spóźnienie to tzw. "kwadrans studencki", jeżeli nas o tym wcześniej poinformujesz - do tego czasu trzymamy miejsce dla Ciebie!


Wiemy, że czasami korki, praca i sytuacje losowe się zdarzają, dlatego do każdego spóźnienia podchodzimy indywidualnie. Jednak jeżeli wiesz, że nie dotrzesz do nas na czas, daj nam znać!
Nasza infolinia: +48 22 602 20 35 i poczta: [email protected]


Zacytujemy regulamin "§11 Spóźnienia i konsekwencje", ponieważ ten fragment jest bardzo ważny, a chcemy Cię przed tym ustrzec:


"4. Organizator PNH zastrzega sobie prawo do odstąpienia miejsca innemu Uczestnikowi, a gdy spóźniony Uczestnik/ Użytkownik pojawi się na Wydarzeniu
a) po 8 minutach, gdy nie poinformował Organizatora PNH o planowanym spóźnieniu na Wydarzenie,
b) po 15 minutach, gdy poinformował Organizatora PNH o planowanym spóźnieniu na Wydarzenie.
Zarówno Koordynator, jak i Animator PNH, jeśli będzie pełny skład, ma prawo odmówić uczestnictwa w Wydarzeniu, a Użytkownik/Uczestnik nie będzie miał prawa do odzyskania nawet części środków."